Let's end ageism

1,861,885 views | Ashton Applewhite • TED2017