1,831,939 views | Ashton Applewhite • TED2017

Let's end ageism