Let's end ageism

1,862,252 views | Ashton Applewhite • TED2017