Μακρόχρονη διατήρηση του περιβάλλοντος, καθοδηγούμενη από την κληρονομιά των Ιθαγενών

1,363,386 views |
Ατζάνι Κόστα |
TED2022
• April 2022