Μακρόχρονη διατήρηση του περιβάλλοντος, καθοδηγούμενη από την κληρονομιά των Ιθαγενών

1,326,256 views | Ατζάνι Κόστα • TED2022