בתי, מאלאלה

2,890,599 views |
זיאאודין יוסאפזאי |
TED2014
• March 2014