เซย์เน็พ ตูเฟ็คชี่ (Zeynep Tufekci)
1,454,129 views • 17:42