جنگ در اوکراین ممکن است همه چیز را تغییر دهد

7,288,414 views |
یووال نوح هراری |
TED Membership
• March 2022