ต้นทุนที่แท้จริงในการหยุดยั้งหายนะสภาพภูมิอากาศ

2,075,311 views | ยูวัล โนอาห์ แฮรารี • TED Countdown New York Session 2022