ต้นทุนที่แท้จริงในการหยุดยั้งหายนะสภาพภูมิอากาศ

2,140,383 views |
ยูวัล โนอาห์ แฮรารี |
TED Countdown New York Session 2022
• June 2022