چرا هوش مصنوعی اینقدر باهوش و به طرز عجیبی احمق است.

1,681,880 views |
یجین چوی |
TED2023
• April 2023