چرا هوش مصنوعی اینقدر باهوش و به طرز عجیبی احمق است.

2,008,577 views |
یجین چوی |
TED2023
• April 2023