چه چیزی «عادی» و چه چیزی «متفاوت» است؟ - یانا بوهرر توانیر

836,535 views |
یانا بوهرر توانیر |
TED-Ed
• February 2022