ویل پاتر:
اقدام شوک آور برای مجرمانه جلوه دادن اعتراضات غیر خشنونت آمیز

TED2014 · 4:33 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Juliana Machado Ferreira: The fight to end rare-animal trafficking in Brazil
arrow

Share this idea

1,010,039
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

در سال ۲۰۰۲، روزنامه نگار محقق و یار TED تصمیم گرفت از فعالیت عادی اش که نوشتن درباره تیرادازیها و جنایتها در شیکاگو تریبون بود، وقفه ای کوتاه بگیرد. او به کمک گروهی محلی رفت که علیه آزمایشات روی حیوانات فعالیت می کردند، « فکر کردم روشی ایمن برای انجام کاری مثبت است.» در عوض، دستگیر شد، و در نتیجه سفر دنباله دارش به جهانی را آغاز کرد که به اعتراض صلح آمیز برچسب خرابکارانه می زند.

Investigative journalist
Award-winning journalist and author, Will Potter focuses on the animal rights and environmental movements, and civil liberties in the post-9/11 era. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

115 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.