Jean-Baptiste Michel + Erez Lieberman Aiden:
Ինչ ենք մենք սովորում 5 միլիոն գրքերից

TEDxBoston 2011 · 14:08 · Filmed Jul 2011
Watch next...
Brewster Kahle: A free digital library
arrow

Share this idea

1,752,324
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Երբևիցե օգտագործել ե՞ք Google Labs' Ngram Viewer: Այն կախվածություն առաջացնող գործիք է, որ թույլ է տալիս 5 միլիոն գրքերի տվյալների շտեմարանում փնտրել նույնիսկ դարերից եկող բառեր և գաղափարներ : Էրեզ Լիբերման Էյդնը և Ժան-Բապտիստա Միշելը մեզ ցույց են տալիս, թե ինչպես է դա աշխատում, և որոշ զարմանալի բաներ, որ մենք կարող ենք սովորել 500 միլիարդ բառերից:

Data researcher
Jean-Baptiste Michel looks at how we can use large volumes of data to better understand our world. Full bio
Researcher
Erez Lieberman Aiden pursues a broad range of research interests, spanning genomics, linguistics, mathematics ... Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxBoston 2011, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

317 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.