وس مور

چه طور با سرباز ها راجع به جنگ صحبت کنیم

940,619 views • 14:27
Subtitles in 24 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

وس مور به خاطر خرج تحصیل در کالج به ارتش پیوست اما این تجربه، به حقیقت آن چه که او اکنون هست تبدیل شد .در این گفت و گوی صمیمی چترباز و کاپیتان - که در ادامه او را "وس مور دیگر"خواهیم خواند - راجع به شوک بازگشت به خانه از افغانستان توضیح میدهد .او تنها عبارتی را که به طور مکرراز غیرنظامیان میشنید بیان میکند و نشان میدهد که چرا این عبارت کافی نیست.این فراوانی برای همه ی ما است که از سربازان راجع به داستان هایشان بپرسیم وبه آن ها گوش دهیم

About the speaker
Wes Moore · Author and advocate

Wes Moore's life transformed with these words out of his mother's mouth: "I'm sending you to military school." The author of the book, "The Other Wes Moore," he is now a vocal advocate for America's youth as well as for fellow veterans returning from Iraq and Afghanistan.

Wes Moore's life transformed with these words out of his mother's mouth: "I'm sending you to military school." The author of the book, "The Other Wes Moore," he is now a vocal advocate for America's youth as well as for fellow veterans returning from Iraq and Afghanistan.