Virginia Postrel:
Վիրջինիա Փոսթրելը գլամուրի մասին

TED2004 · 16:15 · Filmed Feb 2004
Watch next...
Helen Fisher: Why we love, why we cheat
arrow

Share this idea

374,366
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Արդիական խոսակցության ընթացքում մշակութային քննադատ Վիրջինիա Փոսթրելը ներշնչանքով պատմում է գլամուրի իրական իմաստի ու նրա հզոր ազդեցության մասին՝ բնորոշելով այն որպես մի ճշգրիտ հաշվարկված և մանրակրկիտ հղկված պատկեր, որը ազդեցություն գործելու և համոզելու նպատակ է հետապնդում։

Journalist
Virginia Postrel is a writer and cultural critic who examines the hidden economics of modern society, poking at the unexamined ideas behind the march of progress. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

43 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.