Vicki Arroyo:
Vicki Arroyo: Hãy chuẩn bị cho sự biến đổi khí hậu.

TEDGlobal 2012 · 14:36 · Filmed Jun 2012
Watch next...
Stewart Brand: 4 environmental 'heresies'
arrow

Share this idea

1,012,947
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Gạt vấn đề chính trị sang một bên: Dữ liệu cho thấy rằng khí hậu đang biến đổi một cách đáng kể. Theo như Viki Arroyo đề cập, đã đến lúc chúng ta cần phải chuẩn bị nhà cửa và thành phố của chúng ta trước sự biến đổi khí hậu, với nguy cơ lũ lụt, hạn hán và những thay đổi không lường trước được ngày càng tăng. Bà Vicki Arroyo minh họa buổi nói chuyện này bằng những dự án táo bạo từ các thành phố trên thế thế giới - và những ví dụ về việc lên kế hoạch cho tương lai.

Environmental policy influencer
Vicki Arroyo uses environmental law and her background in biology and ecology to help prepare for global climate change. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

121 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.