چهار نشانۀ سوء‌استفادۀ عاطفی - ویان نگوین-فنگ

733,178 views |
ویان نگوین-فنگ |
TED-Ed
• March 2022