چهار نشانۀ سوء‌استفادۀ عاطفی - ویان نگوین-فنگ

856,241 views |
ویان نگوین-فنگ |
TED-Ed
• March 2022