Vernã Myers

Làm thế nào để vượt qua thành kiến? Mạnh dạn đối mặt với nó.

1,588,983 views • 17:49
Subtitles in 25 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Những thành kiến của chúng ta đôi khi lại rất nguy hiểm, thậm chí là chết người - như chúng ta chứng kiến cảnh Michael Brown vụ Ferguson, Missouri, và Eric Garner, ở Staten Island, NewYork. Vernã Myers với tư cách là người ủng hộ đa dạng đã tiếp cận một trong những thái độ tiềm thức ta có với những người ngoại lai. Cô có một thỉnh cầu với mọi người: Hãy nhận thức định kiến của bạn. Và tiến tới, không phải lánh đi, gần hơn với nhóm người mà bạn cảm thấy khó chịu. Với một bài nói chuyện vui vẻ, đầy say mê, và khẩn thiết, cô ấy đã cho chúng ta thấy con đường đúng đắn.

About the speaker
Vernā Myers · Diversity advocate

Vernā Myers is dedicated to promoting meaningful, lasting diversity in the workplace.

Vernā Myers is dedicated to promoting meaningful, lasting diversity in the workplace.