Tom Wujec:
Թոմ Վույեչ. Կառուցիր աշտարակ, ստեղծիր թիմ

TED2010 · 6:51 · Filmed Feb 2010
Watch next...
Tom Wujec: Learn to use the 13th-century astrolabe
arrow

Share this idea

3,642,447
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Թոմ Վույեչը ներկայացնում է զարմանալի խորը վերլուծություն կապված "մաշմալլոնի խնդրի" հետ. թիմ ստեղծելու շատ պարզ վարժություն, որը ներառում է չոր սպագետտիներ, մոտ 90 սմ-անոց /մեկ յարդ/ ժապավեն և մաշմալլոն կոնֆետը: Ո՞վ կարող է այս բաղադրիչներով պատրաստել ամենաբարձր աշտարակը : Եվ ինչու՞ հիանալի թվացող թիմերը միշտ միջին արդյունք են ցույց տալիս:

Designer
Tom Wujec studies how we share and absorb information. He's an innovative practitioner of business visualization — using design and technology to help groups solve problems and understand ideas. He is a Fellow at Autodesk. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

169 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.