Design for people, not awards

1,125,341 views | Timothy Prestero • TEDxBoston 2012