Design for people, not awards

1,123,926 views | Timothy Prestero • TEDxBoston 2012