117,611 views | Thomas Girard • TEDxEmilyCarrU

How to feel at home in the airport | Thomas Girard | TEDxEmilyCarrU