ટેરી મુર

અજ્ઞાતની ઓળખ 'x' શા માટે?

3,271,239 views • 3:57
Subtitles in 54 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

'x' એ અજ્ઞાતની ઓળખનું પ્રતિક શા માટે છે? આ ટુંકા અને હળવા વાર્તાલાપમાં, ટેરી મુર આ આશ્ચર્યજનક જવાબ આપવો છે.

About the speaker
Terry Moore · Thinker

Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.