जुत्ताको तुना कसरी बाध्ने?

8,310,659 views |
टेरी मूर |
TED2005
• February 2005