اگر ویروسی مهندسی‌شده از آزمایشگاه به بیرون درز کند چه اتفاقی می‌افتد؟

617,310 views |
TED-Ed |
TED-Ed
• March 2023