Най-важният век в човешката история

357,627 views |
TED-Ed |
TED-Ed
• April 2023