4 ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อการคงอยู่ของมนุษยชาติ

591,737 views |
เท็ดเอ็ด |
TED-Ed
• July 2022