ระบบทุนนิยมล้มเหลวจริงหรือ

1,020,968 views |
TED-Ed |
TED-Ed
• November 2022