วิธีรับมือเมื่อถูกปฏิเสธ

759,612 views |
TED-Ed |
TED-Ed
• January 2023