คุณมีคุณสมบัติมากพอที่จะทำงานอิสระหรือเปล่า

397,909 views |
TED-Ed |
TED-Ed
• September 2022