คุณมีคุณสมบัติมากพอที่จะทำงานอิสระหรือเปล่า

333,351 views | TED-Ed • TED-Ed