Suzanne Lee:
Սյուզան Լի. Աճեցրեք ձեր սեփական հագուստը

TED2011 · 6:40 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Juan Enriquez: Using biology to rethink the energy challenge
arrow

Share this idea

1,200,596
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Դիզայներ Սյուզան Լին կիսվում է իր փորձառությամբ, թե ինչպես աճեցնել թեյասնկեր, որոնք կարող են օգտագործվել որպես կտորի կամ արհեստական կաշվի հումք: Այդ գործընթացը չափազանց հետաքրքիր է, իսկ արդյունքները` պարզապես հիասքանչ (չհաշված մի փոքրիկ թերություն) և, որ ամենակարևորն է, դրանց հնարավորությունները պարզապես ցնցող են:

Designer
TED Fellow Suzanne Lee is a fashion designer turned biological conjurer, who gleefully plays with new materials and processes. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

144 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.