Sunni Brown:
Սուննի Բրաուն. "Խզբզողներ, միավորվե'ք":

TED2011 · 5:50 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Tim Brown: Tales of creativity and play
arrow

Share this idea

1,236,103
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ուրվագծելը և խզբզելը բարելավում են մեր ընկալելու կարողությունը և մեր ստեղծարար մտածողությունը: Ուստի էլ ինչո՞ւ ենք մենք դեռ շփոթված զգում մեզ, երբ գործնական հանդիպումների ժամանակ մեզ բռնացնում են խզբզելուց: Սուննի Բրաունն ասում է. "Խզբզողներ, միավորվեք»: Այս ելույթի ընթացքում նա կազատագրի ձեզ ձեր կարծրացած մտածելակերպից իր տետրակի և գրիչի միջոցով:

Visualizer and gamestorming
In her book "Gamestorming," Sunni Brown shows how using art and games can empower serious problem-solving. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

225 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.