Sugata Mitra:
Sugata Mitra: Xây dựng một Ngôi Trường Trên Mây

TED2013 · 22:31 · Filmed Feb 2013
Watch next...
Sugata Mitra: The child-driven education
arrow

Share this idea

2,826,412
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Trên khán đài tại TED2013, Sugata Mitra đã nói lên ước mơ TED Prize hết sức táo bạo của mình: Hãy giúp tôi thiết kế Ngôi Trường Trên Mây, một viện nghiên cứu giáo dục ở Ấn Độ, nơi trẻ em có thể khám phá và học tập lẫn nhau — sử dụng nguồn tài nguyên cũng như sự cố vấn từ những đám mây. Hãy lắng nghe tầm nhìn đầy cảm hứng của Sugata Mitra về Các bạn có thể tiến hành dự án "Những Môi Trường Tự Tổ Chức Học Tập", tìm hiểu thêm tại tedprize.org.

Education researcher
Educational researcher Sugata Mitra is the winner of the 2013 TED Prize. His wish: Build a School in the Cloud, where children can explore and learn from one another. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

546 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.