Sugata Mitra:
Սուգատա Միտրա. Կառուցել Դրպրոց Ամպի մեջ:

TED2013 · 22:31 · Filmed Feb 2013
Watch next...
Sugata Mitra: The child-driven education
arrow

Share this idea

2,826,186
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

TED 2013-ի բեմում Սուգատա Միտրան TED մրցանակի իր երազանքն է պահում . Օգնեք ինձ կառուցել «Դպրոց Ամպի մեջ», ուսուցման լաբորատորիա, որտեղ երեխաները կարող են բացահայտել և սովորել միմյանցից՝ օգտագործելով դպրոցի ռեսուրսներն ու միջոցները: Լսեք նրա ոգեշնչող տեսակետը Ինքնակառավարվող Ուսուցման Միջավայրի մասին (SOLE), և ծանոթացեք ավելիին tedprize.org. կայքից:

Education researcher
Educational researcher Sugata Mitra is the winner of the 2013 TED Prize. His wish: Build a School in the Cloud, where children can explore and learn from one another. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

546 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.