ساگاتا میترا: ساختن مدرسه ای در ابرها

3,793,985 views | Sugata Mitra • TED2013