چگونه کربن قطب شمال باستانی تمام مردم کره‌ی زمین را تهدید می‌کند

1,664,732 views |
سو ناتالی |
TED2022
• April 2022