چیزی که درباره سکس به بچه‌هایمان یاد نمی‌دهیم

3,759,159 views |
سو جی جانسون |
TED Residency
• June 2017