استینگ :
چطور دوباره شروع کردم به نوشتن آهنگ

TED2014 · 23:15 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Elizabeth Gilbert: Success, failure and the drive to keep creating
arrow

Share this idea

1,891,274
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

کودکی استینگ تحت سلطه یک لنگرگاه و کارگاه کشتی سازی بود- و او آرزویی نداشت غیر از فرار از فضای زمخت کارگری و صنعتی. اما پس ازگذراندن یک دوره سخت که طی آن چشمه مغزش برای چند سال خشکید، برای نوشتن آهنگ و شعر، خود را در حال نقب زدن به داستان های کارگران لنگرگاهی یافت که در بچگی می شناخت. استینگ در یک سخنرانی شعرگونه و اعتراف آمیز ما را به میهمانی آهنگ هایی از کارهای موسیقایی آینده اش و هم آوازی «پیغام درون بطری» می برد.

Composer, singer, author, actor, activist
He’s sold more than 100 million albums and earned 16 Grammy Awards, yet Sting continues to surprise. His fourteenth solo album, The Last Ship, features songs from his Broadway-bound musical of the same name. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

96 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.