Stewart Brand:
Steward Brand: Bình minh của sự hồi sinh. Bạn đã sẵn sàng chưa?

TED2013 · 18:24 · Filmed Feb 2013
Watch next...
Adam Ostrow: After your final status update
arrow

Share this idea

1,904,368
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Trong suốt lịch sử của nhân loại, chúng tôi đã đẩy từng loài, từng loài đến sự tuyệt chủng: chim bồ câu viễn khách, báo sư tử phương Đông, dodo ... Nhưng bây giờ, theo Steward Brand, chúng ta có công nghệ (và sinh học) để phục hồi các loài vật mà con người đã xóa sổ. Câu hỏi là — Liệu chúng ta có nên? Loài nào nên được hồi sinh? Ông ấy đưa ra một câu hỏi lớn mà câu trả lời gần hơn là bạn tưởng.

Environmentalist, futurist
Since the counterculture '60s, Stewart Brand has been creating our internet-worked world. Now, with biotech accelerating four times faster than digital technology, Stewart Brand has a bold new plan ... Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

400 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.