സ്റ്റീവൻ പിൻകർ

സ്റ്റീവന്‍ പിന്കനര്‍: ഹിംസയെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യകള്

2,007,531 views • 19:15
Subtitles in 32 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

സ്റ്റീവന്‍ പിന്കര്‍ ബൈബിളിന്റെകാലം മുതല്‍ ഇന്നുവരെയുള്ള ഹിംസയുടെ തളര്ച്ച യുടെ കണക്കുവിവരിക്കുന്നു, ഇറാക്കിലെയും, ഡാര്ഫൂറിലെയും ഹിംസയുടെകാലത്ത് ഇതുവൈകൃതവും, താര്ക്കികവുമല്ലാതായിതോന്നാം, എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായകാലത്താണു നാമിന്നു ജീവിക്കുന്നതു.

About the speaker
Steven Pinker · Psychologist

Steven Pinker questions the very nature of our thoughts — the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest.

Steven Pinker questions the very nature of our thoughts — the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest.