۳ راه برای تمرین نزاکت

1,921,101 views |
استیون پترو |
TED Salon: Doha Debates
• January 2019