Одминувањето на времето прикажано преку една фотографија

2,120,206 views |
Стивен Вилкс |
TED2016
• February 2016