Одминувањето на времето прикажано преку една фотографија

2,113,782 views |
Стивен Вилкс |
TED2016
• February 2016