สตีเฟน เฟรนด์ (Stephen Friend):
ตามล่า "ยีนยอดมนุษย์"

TED2014 · 10:39 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Dean Ornish: Your genes are not your fate
arrow

Share this idea

948,371
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

เราเรียนรู้อะไรจากคนที่มียีนซึ่งทำให้พวกเขาป่วย - ใครบ้างล่ะที่จะไม่เป็นแบบนั้น โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ มีเพียงสมาชิกในครอบครัวบางคนเท่านั้นที่เป็นโรค ในขณะที่คนอื่นๆ ที่มียีนเดียวกันกลับพ้นจากโรคนั้นไปได้ สตีเฟน เฟรนด์ แนะนำให้พวกเราเริ่มศึกษาสมาชิกครอบครัวที่มีสุขภาพดี มาลองฟังเรื่องโครงการพลังเข้มแข็ง (Resilience Project) ซึ่งเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดในการเก็บรวบรวมสารพันธุกรรมที่อาจช่วยในการถอดรหัสโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Open-science advocate
Inspired by open-source software models, Sage Bionetworks co-founder Stephen Friend builds tools that facilitate research sharing on a massive and revolutionary scale. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

55 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.