استفان فرند:
شکار قهرمانان ژنتیکی غیرمنتظره

TED2014 · 10:39 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Dean Ornish: Your genes are not your fate
arrow

Share this idea

948,608
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

چه چیزی می توانیم از آدمهایی که دارای ژنتیکی با قابلیت مریض شدن هستند ولی مریض نمی شوند، بیاموزیم؟ با بیشترین امراض موروثی، تنها برخی از اعضای خانواده به بیماری مبتلا می شوند، در حالیکه دیگرانی که حامل همان ریسک های ژنتیکی هستند از آن جا خالی می دهند. استفان فرند پیشنهاد می کند ما شروع به مطالعه آن اعضایی از خانواده کنیم که سالم میمانند. بشنوید درباره پروژه بهبودپذیری، تلاشی انبوه برای جمع آوری مواد ژنتیکی که شاید به رمزگشایی از اختلالات وراثتی کمک کنند.

Open-science advocate
Inspired by open-source software models, Sage Bionetworks co-founder Stephen Friend builds tools that facilitate research sharing on a massive and revolutionary scale. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

55 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.