چه بر سر سوراخ لایه ازون آمد؟

491,155 views |
استفانی هانچل اسمیت |
TED-Ed
• April 2023