1,242,410 views | Стэси Смит • TEDWomen 2016

Холливудын хүйсээр ялгаварлан гадуурхалтын цаадах статистик