Нов начин за "построяване" на острови и брегови линии

294,069 views | Скайлър Тибитс • TED2019