علم در برابر شبه‌علم - سیسکا دبردمیکر

328,979 views |
سیسکا دِبِردِمیکِر |
TED-Ed
• July 2023