קן רובינסון - איך לחמוק מעמק המוות של החינוך.

12,718,805 views |
Sir Ken Robinson |
TED Talks Education
• April 2013