เคน โรบินสัน (Ken Robinson): เราจะหาทางออกจากหุบเขาแห่งความตายของการศึกษาได้อย่างไร

12,800,045 views |
Sir Ken Robinson |
TED Talks Education
• April 2013