Сер Кен Робинсон: Нека отпочне револуција во учењето!

10,437,905 views |
Sir Ken Robinson |
TED2010
• February 2010