Сер Кен Робинсон: Нека отпочне револуција во учењето!

10,513,576 views |
Sir Ken Robinson |
TED2010
• February 2010